ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2009

ನಿನ್ನ.....ಮಾತುಗಳು...


ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುತಿದೆ

.....ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು

ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಕಾಡುವ ಸವಿಮಾತುಗಳು .

ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ತಂಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸುತಿದೆ

.....ನಿನ್ನ ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು .

ಜಡಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಭಾವ ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ

.....ನಿನ್ನ ಪಿಸುಮಾತುಗಳು .

ನಿನ್ನ ನೆನಪಾದ ಸಮಯ.......


ಸೂರ್ಯನ ಹೊಂಗಿರಣದ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು
ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲಿ ಈಜಾಡಿ
ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯಲಿ ತೇಲಾಡಿ
ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಿರಲು
ಸೋನೆ ಮಳೆಯ ಚಿಟ-ಪಟ ನಿನಾದದಿ
..................ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಯಿತು.
ಬಾಡಿ ಹೋದ ಬಯಲಲ್ಲಿ ನವ ವಸಂತದ ಚಿಗುರ ಕಂಡು
ತಿಳಿನೀರ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಜಿನುಗುತ್ತಿರುವ
ಪನ್ನೀರಿನ ಒರೆತದಂತೆ ನನೊಳಗೆ
ಸಂಭ್ರಮದ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿ
...........ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಯಿತು.