ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2009

ನಿನ್ನ.....ಮಾತುಗಳು...


ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುತಿದೆ

.....ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು

ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಕಾಡುವ ಸವಿಮಾತುಗಳು .

ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ತಂಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸುತಿದೆ

.....ನಿನ್ನ ಅನುರಾಗದ ಅಲೆಗಳು .

ಜಡಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಭಾವ ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ

.....ನಿನ್ನ ಪಿಸುಮಾತುಗಳು .

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ